Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Εικόνες του δρόμου στη πόλη Sete, Ν. Γαλλία